SAYFA BAŞI MALİYET

Kurumlarda doküman girdi/çıktı sistemlerine karar verilirken, sistemin kolay kullanılması, yatırım ve işletim maliyetleri gibi değişkenlere göre karar verilir.

Sistem işletilmeye başlatıldıktan sonra ise, ilgili birimler; Sitemde kullanılan cihazların sarf malzemelerini, değişmesi gereken yedek parçalarını, yıllık bakım anlaşmalarını takip etmelidirler. Bu işlemler sırasında yedek parçaların gerçekten değiştirilmesinin gerekli olup olmadığı kontrol edilmelidir ve firma içinde bir birimin sürekli olarak bu işle meşgul olmasını ve zaman harcamasını gerektirir. Tüm bunların ötesinde belirli bir dönem sonunda sistemin TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ ise ön görülemez.

Neden Sayfa Başı Maliyet Anlaşması Yapılmalıdır ?
​Doküman yönetim sisteminin toplam satın alma maliyetlerinin bütçeleştirilebilmesi için, daha önceden ön görülebilir bir maliyete ihtiyaç duyulur. Bunu sağlamanın tek yolu ise Sayfa Başı Maliyet Anlaşması yapmaktır. Bu anlaşma sistemde bulunan cihazlar ve yazılımlara sahip olunduktan sonra yapılarak gerçekleşir.

- Bu anlaşma kapsamında sistemdeki cihazlar ile ilgili;

• Kullanılan her türlü sarf malzemeleri ( toner, drum, developer v.b. )
• Belirli çıktı adetlerinde değişmesi gereken yedek parçalar
• Öngörülemeyen yedek parça
• Her türlü bakım onarım işçilik giderleri Firmamız tarafından takip edilir ve karşılanır.

- Bu sayede kurum belirli bir dönem sonunda;>

• Çıktı için ne kadar ücret ödeyeceğini bütçeye bilir
• Çıktı sistemi için bütçelenemeyen bir maliyet ile karşılaşmaz
• Sistemin çalışması için sarf malzemesi stoku yapmak ve stok maliyetine katlanmak zorunda kalmaz
• Değişmesi gereken yedek parçalar zamanında değiştirildiğinden ve bakımları zamanında yapıldığından cihazlar ilk günkü çıktı kaliteleri ile çalışırlar

Sonuç olarak; doküman yönetim sisteminizin yönetimi bizim tarafımızdan yapılır. Siz kendi işinize odaklanırsınız.